Brązowy Krzyż Zasługi i Odznaka honorowa „Za zasługi dla Energetyki”

2017.11.06

26 października br. w Warszawie podczas Jubileuszu 25-lecia Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska Zarząd Pro Novum został uhonorowany polskimi odznaczeniami cywilnymi.
Prezes Jerzy Trzeszczyński otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast Członek Zarządu Wojciech Brunné otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla Energetyki” przyznaną przez Ministra Energii.
Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione w dniu 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
Odznaka honorowa „Za zasługi dla Energetyki” – polskie resortowe odznaczenie cywilne, zaszczytne honorowe wyróżnienie ustanowione w dniu 30 listopada 2001. Zastąpiła nadawaną uprzednio odznakę „Zasłużony dla Energetyki”.