Publikacja Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

2018.10.29

18 października br. podczas uroczystej sesji Sejmiku Śląskiego zaprezentowana została publikacja „Społeczna odpowiedzialność biznesu
w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej”.

W publikacji (od strony 130) przedstawiony jest także dorobek Pro Novum w tym zakresie.

Publikacja została przygotowana przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym,
a współautorką materiału poświęconego Pro Novum jest Ewa Trzeszczyńska.

Zapraszamy do lektury.