Publikacja w czasopiśmie „Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja”

2018.11.09

Na łamach wrześniowego numeru w czasopisma „Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja” opublikowano artykuł naszego specjalisty pt. "Pomiary drgań rurociągów ciepłowniczych".

Zapraszamy do lektury.