Przedsiębiorstwo Fair Play 2018

2018.11.23

16 listopada 2018 r. uzyskaliśmy "Certyfikat Jakości Biznesu Fair Play 2018” oraz Srebrny Laur w tegorocznej, XXI Edycji Konkursu.

Certyfikaty ze specjalnym oznaczeniem w formie Laura otrzymują przedsiębiorstwa, które nieprzerwanie, conajmniej przez sześćć lat brały udział w programie i uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Złoty Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" otrzymują firmy, które trzykrotnie poddały się wnikliwej weryfikacji w programie oraz którym został w trzech kolejnych edycjach przyznany tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej, jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” realizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Więcej informacji o Programie na stronie: www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl