Ewa Trzeszczyńska w Radzie Naukowej czasopisma Energetyka

2019.11.14

Ewa Trzeszczyńska została zaproszona do uczestnictwa w pracach Rady Naukowej czasopisma Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich "Energetyka" i będzie odpowiedzialna za wsparcie działań Redakcji w zakresie:

  • strategii wizerunkowej czasopisma,
  • kontaktów zagranicznych Redkacji,
  • współpracy z organizacjami gospodarczymi.