O nas

Siedziba Jesteśmy firmą, która na podstawie badań wykonuje oceny stanu technicznego cieplno-mechanicznych urządzeń elektrowni. Wiedzę o stanie technicznym urządzeń wykorzystujemy do prognozowania ich trwałości (żywotności), optymalizowania warunków eksploatacji i strategii remontowych oraz przeprowadzania ich modernizacji w celu przedłużania czasu eksploatacji i zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Dysponujemy kadrą specjalistów o wysokich kompetencjach w zakresie badań i oceny urządzeń energetycznych oraz ich remontów. Wdrożyliśmy systemy zapewnienia jakości ISO 9001 oraz zarządzania środowiskiem ISO 14001 i uzyskaliśmy odpowiednie certLaboratorium Chemiczneyfikaty TÜV Rheinland.  Nasze Laboratorium Badań Materiałowych oraz Zakład Chemii Energetycznej (w ramach, którego działa Laboratorium Chemiczne) posiadają uznanie Urzędu Dozoru Technicznego. Wszyscy specjaliści wykonujący badania diagnostyczne posiadają uprawnienia EN ISO 9712. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę do wszystkich rodzajów badań i pomiarów diagnostycznych, w tym również w mobilną instalację wykonaną według naszego autorskiego  projektu. Pracę zespołu ekspertów wspomagają sieciowe systemy informatyczne oraz najwyższej klasy programy inżynierskie m.in. do obliczeń konstrukcji metodą elementów skończonych (MES).  Wykonujemy badania urządzeń energetycznych, oceniamy ich aktualny stan i prognozujemy ich żywotność. Opracowujemy technologie naSala konferencyjnapraw i regeneracji. Optymalizujemy warunki eksploatacji, w tym parametry chemiczne czynnika w układach wodno-parowych. Wiedzę z badań diagnostycznych wykorzystujemy, jako źródło zaawansowanych technicznie aplikacji, przede wszystkim dla wydłużania czasu pracy urządzeń i redukcji nakładów na ich utrzymanie. Wprowadzając nowe metody badań oraz coraz doskonalsze procedury oceny stanu technicznego rozpoczęliśmy wdrażanie komputerowych systemów diagnostycznych oraz serwisów diagnostycznych realizowanych w sposób zdalny. Kontynuujemy prace nad  platformą LM System PRO®+ zawierającą pakiet oprogramowania wspomagającego zarządzanie utrzymaniem majątku produkcyjnego elektrowni oraz nad jego wyspecjalizowanymi wersjami będącymi odpowiedzią na doraźne potrzeby naszych Klientów.