2018

 

Biuletyn Pro Novum 1/2018 - Energetyka, Nr 3/2018
Łukasz Górny (EIB S.A.) - Przedłużanie eksploatacji i elastyczna praca urządzeń elektrowni w kontekście ciągłości ochrony ubezpieczeniowej
Rafał Szyja - Ocena degradacji własności materiałów rurociągów pracujących w warunkach pełzania na podstawie badań nieniszczących, niszczących oraz obliczeń
Marcin Kijowski - Modernizacja zamocowań bloków 500 MW w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca - Diagnostyka turbin ciepłowniczych wspierająca przedłużanie ich eksploatacji powyżej 300 000 godzin