2019

 

Biuletyn Pro Novum 1/2019 - Energetyka, Nr 7/2019
Jerzy TRZESZCZYŃSKI - Bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych w ostatniej fazie ich eksploatacji
Tomasz GAWROŃSKI - Ocena stanu dynamicznego turbozespołów
Jerzy TRZESZCZYŃSKI, Wojciech MURZYNOWSKI - Nadzór diagnostyczny nad warunkową eksploatacją uszkodzonych schładzaczy do czasu ich wymiany lub naprawy
Ewald GRZESICZEK, Sławomir RAJCA, Piotr REICHEL - Diagnostyka turbozespołów na blokach eksploatowanych w trybie regulacyjnym