XX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

Zapraszamy na stronę www.sympozjum.pronovum.pl, która jest dedykowana obecnie organizowanemu XX Sympozjum oraz wszystkim dotychczasowym spotkaniom.