Kariera

 

Osoby zainteresowane nawiązaniem z nami współpracy prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) na nasz adres pocztowy lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kadry@pronovum.pl

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wróbli 38 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”