Dane rejestrowe

 

  Nazwa Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
  Siedziba ul. Wróbli 38, 40-534 Katowice
  NIP 634-012-88-25
  REGON 008012818
  Sąd Rejestrowy
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
  KRS 0000045911
  PKO BP S.A. I O/Katowice 96 1020 2313 0000 3102 0019 1726
  PKD 7120B
  Rok założenia 1987
  Kapitał zakładowy 3.000.000,00 zł