Jubileusz 25-lecia

 

15 listopada 2012 r. w godzinach wieczornych, w Hotelu Monopol w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 25-lecia Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

W uroczystości wzięli udział Zarząd i pracownicy Spółki oraz zaproszeni goście – przedstawiciele elektrowni, elektrociepłowni, firm remontowych i diagnostycznych oraz środowisk naukowych: Alstom Power Sp. z o.o., ECOL Sp. z o.o., EDF Elektrowni Rybnik S.A., ENERGOREMONT Sp. z o.o., GDF SUEZ Energia Polska S.A., Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, KONTECH Sp. z o. o., Naftomontaż Sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin-Wrotków, PKO Banku Polskiego S.A., Pohl & Pohl sp. z o.o., Politechniki Krakowskiej, Redakcji „Energetyki”, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, TAURON Wytwarzanie S.A. – Centrum Zarządzania i Oddziałów: Elektrownia Halemba, Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia Łagisza, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Siersza i Elektrownia Stalowa Wola, Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A., a także Akademii Muzycznej w Katowicach i Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zasłużeni dla polskiej energetyki Panowie Zdzisław Szymoniak i Leszek Skrzypek, w latach 1976–1990 dyrektorzy Południowego Okręgu Energetycznego. Dla wielu gości był to już kolejny Jubileusz Pro Novum, w którym wzięli udział.

Już po raz trzeci uroczystość poprowadził Szef Anteny Polskiego Radia Katowice Jacek Filus - od lat zaprzyjaźniony ze Spółką. Rozpoczynając spotkanie przypomniał on kilka faktów z historii Pro Novum i poprosił o zabranie głosu Prezesa Zarządu Jerzego Trzeszczyńskiego, który dokonał podsumowania 25 lat działalności Pro Novum na tle przemian, jakie zaszły w tym czasie w polskiej energetyce. W swoim przemówieniu Prezes Zarządu podziękował wspólnikom i pracownikom za zaangażowanie i pracowitość, które są głównym źródłem sukcesu Spółki. Podziękowania zostały skierowane także do przedstawicieli Klientów - Prezesów i Członków Zarządu, Dyrektorów Oddziałów i Dyrektorów Technicznych – za zaufanie i pomoc, w szczególności podczas wdrażania nowych, innowacyjnych produktów i usług oferowanych przez Pro Novum. W tym miejscu Prezes Zarządu przypomniał, że aktualnie Spółka koncentruje swoją uwagę na dwóch projektach – bardzo ważnych dla grup energetycznych obecnych na polskim rynku: na przedłużaniu czasu pracy bloków energetycznych oraz zarządzaniu wiedzą o stanie technicznym majątku produkcyjnego. Goście zyskali też zapewnienie, że Spółka, pomimo kryzysu gospodarczego, jest w dobrej kondycji ekonomicznej, co umożliwia jej stały rozwój zarówno pod względem zatrudnienia, wyposażenia w specjalistyczną aparaturę, jak i zakresu oferowanych usług, który jest systematycznie uzupełniany o nowe pozycje. To wszystko sprawia, że nie tracąc dotychczasowych Klientów zdobywa nowych, a część uzyskiwanych profitów może przeznaczać na działalność społeczną kontynuując wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz dla projektów popularyzujących muzykę kameralną zwłaszcza pisaną przez współczesnych polskich kompozytorów. Na koniec Prezes Zarządu poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięci kilku pracowników Spółki, którzy już odeszli oraz skierował specjalne podziękowania do swoich Bliskich oraz do osób, które zorganizowały Jubileusz.

Po toaście i urodzinowym torcie gratulacje, życzenia i podziękowania dla Zarządu złożyli przedstawiciele pracowników Spółki, a następnie niektórzy z zaproszonych gości. Na koniec tej części spotkania Prezes SEP prof. Jerzy Barglik wręczył na ręce Prezesa Zarządu medal im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego dla Spółki w uznaniu zasług dla rozwoju Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W części artystycznej wystąpił Kwartet Śląski, który m.in. wykonał II Kwartet smyczkowy „Mały komentarz na 25-lecie Pro Novum” napisany specjalnie na tę okazję przez śląskiego kompozytora Aleksandra Nowaka. Utwór został także wydany na płycie sponsorowanej przez Spółkę.

Po koncercie prowadzący zainicjował część nieoficjalną spotkania zapraszając gości na bankiet.