Zarząd

   
Jerzy Trzeszczyński Prezes Zarządu
Wojciech Brunné Członek Zarządu

 

Zadaniem Zarządu jest zarówno kierowanie bieżącą działalnością Spółki, jak i określanie kierunków jej, rozwoju formułowanie przyszłych celów i poszukiwane sposobów ich realizacji.
Naszą strategię staramy się wyjaśniać przede wszystkim naszym pracownikom. Dużo uwagi poświęcamy również temu, aby z odpowiednim wyprzedzeniem i w odpowiedniej formie była ona prezentowana naszym Klientom.
Na przestrzeni lat wypracowaliśmy skuteczne narzędzia komunikowania się z naszymi Klientami - dostosowane do charakteru naszej działalności oraz specyfiki oferty. Są nimi publikacje naszych specjalistów zamieszczane w Biuletynie Pro Novum, ukazującym się systematycznie na łamach czasopisma Energetyka oraz wystąpienia na konferencjach organizowanych przez Pro Novum wspólnie z różnymi partnerami, a także na konferencjach zagranicznych.
Co roku staramy się przedstawiać naszym Klientom propozycje nowych usług mając na uwadze przede wszystkim realne i przewidywane potrzeby polskich elektrowni oraz najlepsze doświadczenia zagraniczne.
Konsekwentnie „bronimy” diagnostyki, jako dziedziny zdobywania wiedzy o stanie technicznym urządzeń, a nie tylko kolejnych informacji. Staramy się przekonywać naszych Klientów, że utrzymanie techniczne urządzeń kosztuje najmniej wtedy, gdy jest oparte na poprawnie funkcjonujących systemach diagnostycznych. Takie systemy – i eksperckie wsparcie dla nich – oferujemy od kilku lat.