Badania i pomiary diagnostyczne

Laboratorium Badań Materiałowych oferuje:

Personel badawczy posiada wszystkie uprawnienia wymagane do wykonywania poszczególnych rodzajów prac:

  • Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci kat. D i E,
  • Certyfikaty do badań wg normy EN ISO 9712, w tym trzeciego stopnia,
  • Uprawnienia inspektora IWE.

Wszystkie uprawnienia są na bieżąco uaktualniane.

Opracowujemy  procedury  i  instrukcje  badawcze dostosowane do potrzeb konkretnego klienta.

Wszystkie badania wykonujemy przy użyciu własnej, nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej.

Jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.