Badania nieniszczące podstawowe

 • Wizualne:
 • bezpośrednie
 • zdalne - przy użyciu endoskopu, wideoendoskopu:
 • w promieniowaniu widzialnym
 • w promieniowaniu UV/A
 • Magnetyczno-proszkowe: 
 • techniką barwną
 • techniką fluorescencyjną
 • Penetracyjne:
 • techniką barwną
 • techniką fluorescencyjną
 • Ultradźwiękowe
 • Ultradźwiękowe techniką Phased Array
 • Metalograficzne
 • Metodą prądów wirowych
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości ścianki
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości tlenków
 • Pomiary grubości powłok
 • Pomiary twardości metali