Badania specjalistyczne

 • Badania stanu struktury metalu:
 • metalograficzne metodą replik
 • metalograficzne na zgładach
 • Badania otworów centralnych wirników turbin i generatorów:
 • prądowirowe
 • magnetyczno-proszkowe
 • wizualne
 • ultradźwiękowe
 • pomiary średnicy
 • Pomiary zamocowań rurociągów wraz z ich regulacją
 • Pomiary spadów poziomych odcinków rurociągów
 • Pomiary grubości ścianki:
 • ultradźwiękowe techniką EMAT (rurki stalowe)
 • prądowirowe (rurki mosiężne)
 • Badania osadów:
 • skład chemiczny
 • ilość osadów
 • Pomiary grubości warstwy tlenków na powierzchni wewnętrznej rur przegrzewaczy pary:
 • metodą ultradźwiękową
 • Badania wrębów tarcz wirnikowych bez demontażu łopatek:
 • ultradźwiękowe techniką Phased Array
 • Badania elementów nasadzanych na wirnikach bez ich demontażu
 • ultradźwiękowe