Rewitalizacje staliwnych elementów turbin

 

Elementy turbin:

 • kadłuby,
 • korpusy zaworów,
 • obejmy tarcz kierowniczych.

 

Geneza problemu:

Po przepracowaniu ca 150.000 godzin kadłuby staliwne turbin wykazują uszkodzenia:

 • pęknięcia powierzchniowe o głębokościach wymagających naprawy przez spawanie,
 • nadmierne deformacje,
 • zmiany strukturalne prowadzące przede wszystkim do obniżenia plastyczność.

 

Postępowanie tradycyjne:

 • usuwanie pęknięć bez napawania,
 • usuwanie pęknięć z napawaniem,
 • korygowanie deformacji na drodze obróbki mechanicznej,

lub

 • wymiana elementu na nowy.

 

Postępowanie alternatywne - rewitalizacja wg technologii Pro Novum:

 • wykrycie i naprawa przez spawanie wszystkich pęknięć powierzchniowych,
 • obróbka cieplna w piecu dla:

- poprawy własności plastycznych,
- skorygowania deformacji,
- usunięcia napężeń poeksploatacyjnych,
- usunięcia naprężeń spawalniczych,

 • regeneracja gwintów, dyfuzorów i segmentów dyszowych,
 • wykonanie drobnych modernizacji poprawiających funkcjonalność i zwiększających żywotność,
 • odtworzenie wymiarów nominalnych, pozwalające na ustawienie optymalnych luzów prowadzące do poprawy sprawności.

 

Porównanie dostępnych rozwiazań:

Czas trwania procesu:

 • 45-70 dni.

 

Gwarancje - jak dla nowych elementów:

 • prognoza trwałości – min. 100.000 godz,
 • zalecane pierwsze badanie – po ca 50.000 godz,
 • w przypadku wykrycia pęknięć lub deformacji kadłub może być powtórnie naprawiany.