Inne konferencje

 

 1. Trzeszczyński J. - Diagnostyka w Elektrowni 4.0 - prezentacja strategii Pro Novum, XI Konferencja Naukowo Techniczna BEZPIECZEŃSTWO W ELEKTRYCE I ENERGETYCE KBE’2016, Katowice, 14 czerwca 2016 r.
 2. Trzeszczyński J., Dąbrowski M. - Śląskie Forum Energii – przykład moderowania dyskusji nt. strategii dla polskiej energetyki, XI Konferencja Naukowo Techniczna BEZPIECZEŃSTWO W ELEKTRYCE I ENERGETYCE KBE’2016, Katowice, 14 czerwca 2016 r.
 3. Trzeszczyński J., Stanek R. - Dalsza eksploatacja zmodernizowanych bloków 100MW – 360 MW jako ważny czynnik stabilności KSE i bezpieczeństwa energetycznego, XI Konferencja Naukowo Techniczna BEZPIECZEŃSTWO W ELEKTRYCE I ENERGETYCE KBE’2016, Katowice, 14 czerwca 2016 r.
 4. Murzynowski W., Białek S. (NetInfo Sp. z o.o.) - Bezpieczeństwo systemów informatycznych korzystających z informacji procesowych elektrowni na przykładzie systemów informatycznych do zarządzania wiedzą o stanie technicznym majątku produkcyjnegoXI Konferencja Naukowo Techniczna BEZPIECZEŃSTWO W ELEKTRYCE I ENERGETYCE KBE’2016, Katowice, 14 czerwca 2016 r.
 5. Trzeszczyński J., Stanek R. - Systemowy nadzór diagnostyczny LTDS urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni wspierający kreowanie wiedzy korporacyjnej oraz wieloletni serwis w zakresie utrzymania stanu technicznego, I Konferencja Techniczna „Utrzymanie Ruchu - zarządzanie, efektywność, remonty”, Katowice, 18-19 czerwca 2015 r.
 6. W. Brunné - Potencjalne i rzeczywiste miejsca występowania uszkodzeń o charakterze pełzaniowym, Konferencja UDT Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania, Trzebieszowice k/ Lądka Zdroju, 20-22 maja 2015 r.
 7. W. Brunné - Badania specjalne jako podstawa określenia długoterminowej prognozy trwałości urządzeń po przekroczeniu ich projektowanego resursu, XV Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie, Innowacje Remontowe i Modernizacje w Energetyce - PIRE 2014, Ustroń, 26-28 października 2014 r.
 8. Stanek R., Maciejewski J.  (PGE GIEK SA O/El Bełchatów) - Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego powierzchni ogrzewalnych kotłów BB-1150 na podstawie analizy ryzyka, XVI Sympozjum Naukowo-Techniczne „ENERGETYKA-BEŁCHATÓW 2014”, Bełchatów, 8–10 września 2014 r.
 9. Trzeszczyński J. - Od zdalnej diagnostyki do inteligentnego zarządzania pro-cesem utrzymania stanu technicznego, XVI Sympozjum Naukowo-Techniczne „ENERGETYKA-BEŁCHATÓW 2014”, Bełchatów, 8–10 września 2014 r.
 10. Trzeszczyński J., Murzynowski W. - Kontynuacja współpracy użytkowników zmodernizowanych bloków 200MW - zakres i korzyści, Konferencja TGPE "Wpływ warunków pracy urządzeń związanych z regulacyjną pracą bloków energetycznych na ich stan techniczny ekonomiczny i środowiskowy", Ząbki, k/Warszawy, 11–12 czerwca 2014 r.
 11. Trzeszczyński J., Łuczak M., Merdalski W. - Systemowe podejście do planowania remontów na podstawie zaawansowanej diagnostyki, Konferencja TGPE "Wpływ warunków pracy urządzeń związanych z regulacyjną pracą bloków energetycznych na ich stan techniczny ekonomiczny i środowiskowy", Ząbki, k/Warszawy, 11–12 czerwca 2014 r.
 12. Trzeszczyński J., Gawron P., Rajca S., Stanek R. - Warunki zapewnienia wysokiej dyspozycyjności bloków energetycznych pracujących w intensywnej regulacji, Konferencja TGPE "Wpływ warunków pracy urządzeń związanych z regulacyjną pracą bloków energetycznych na ich stan techniczny ekonomiczny i środowiskowy", Ząbki, k/Warszawy, 11–12 czerwca 2014 r.
 13. Brunné K., Pizon E. - Kompleksowa diagnostyka elementów grubościennych (krytycznych) kotłów i rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania po przekroczeniu trwałości obliczeniowej, Konferencja UDT: projektowanie, diagnostyka i remonty eksploatowanych elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania, Niemcza, 5-6 czerwca 2014 r.
 14. Trzeszczyński J., Stanek R. - Zintegrowana analiza danych techniczno-eksploatacyjnych kotła oraz wybranych wskaźników ekonomicznych w celu optymalizacji utrzymania stanu technicznego rur powierzch-ni ogrzewalnych kotłów parowych, Konferencja Młodzi w Energetyce VI, Szklarska Poręba, 3–5 lutego 2014 r.
 15. Trzeszczyński J., Stanek R., Magiera Ł. - Zintegrowana analiza wybranych wskaźników ekonomicznych oraz charakteryzujących stan techniczny urządzeń cieplno – mechanicznych elektrowni w celu optymalizacji utrzymania ich stanu technicznego, Narada Dyrektorów Technicznych organizowana przez TGPE, Międzybrodzie Żywieckie, 9-10 stycznia 2014r.
 16. Danisz-Kuchta S., Jurasz P.: Chemiczne czyszczenie i konserwacja urządzeń w przemyśle chemicznym, XX Sympozjum Naukowo-Techniczne "Chemia 2014", Płock, 22-23 stycznia 2014r.
 17. Rajca S., Trzeszczyński J., Grzesiczek E.: Ocena stanu technicznego i prognozowanie trwałości wirników WP i SP turbin 13K215 zaplanowanych do eksploatacji w okresie do 350.000 godzin, XI Konferencja PROBLEMY BADAWCZE ENERGETYKI CIEPLNEJ, Warszawa, 10–13 grudnia 2013 r.
 18. Trzeszczyński J.: Badania, ocena stanu technicznego oraz prognozowanie trwałości elementów krytycznych urządzeń energetycznych eksploatowanych powyżej trwałości projektowej, Coal-Fired Plants Synergy Group Seminar, Kraków, 27 – 28 listopada 2013r.
 19. Trzeszczyński J., Stanek R.: Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego kotłów na podstawie analizy ryzyka, XV Sympozjum Naukowo-Techniczne "Energetyka Bełchatów 2013", Bełchatów, 9-11 września 2013r.
 20. Trzeszczyński J.: Przedłużanie eksploatacji urządzeń energetycznych powyżej trwałości projektowej – najważniejsze ryzyka oraz warunki sukcesu. Konferencja Techniczna TGPE „Wytyczne przedłużania eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych bloków 200MW”, Ząbki, 16-17 kwiecień 2013r.
 21. Rajca S., Murzynowski M.: Wytyczne postępowania przy modernizacji bloków 200MW w celu przedłużenia ich eksploatacji powyżej 300 tyś. godzin. Konferencja Techniczna TGPE „Wytyczne przedłużania eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych bloków 200MW”, Ząbki, 16-17 kwiecień 2013r.
 22. Stanek R.: Koncepcja systemowej wymiany wiedzy i doświadczeń w okresie przedłużonej eksploatacji bloków 200MW. Konferencja Techniczna TGPE „Wytyczne przedłużania eksploatacji urządzeń cieplnomechanicznych bloków 200MW”, Ząbki, 16-17 kwiecień 2013r.
 23. Gawron P, Kuchta S.: Energetyka w przemyśle chemicznym - diagnostyka, modernizacja i remont - wybrane aplikacje Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o. XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne „CHEMIA 2013”, Płock, 23–24 styczeń 2013r.
 24. Trzeszczyński J., Stanek R.: Warunki bezpiecznego przedłużania eksploatacji bloków 200 MW. XIV Sympozjum Naukowo-Techniczne "ENERGETYKA-BEŁCHATÓW 2012", Bełchatów, 4-6 wrzesień 2012r.
 25. Trzeszczyński J., Murzynowski W.: Diagnostyka on-line urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni. IV Konferencja Naukowo-Techniczna” Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce”, Licheń, 28-29 listopad 2011r.
 26. Trzeszczyński J.: Jak postępować przy przedłużaniu czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni?
  Konferencja "Przedłużanie czasu pracy bloków energetycznych elektrowni", Szczyrk, 27-28 październik 2011r.
 27. Rajca S., Grzesiczek E.: Przedłużanie czasu eksploatacji zrewitalizowanych elementów staliwnych turbin parowych. Konferencja "Przedłużanie czasu pracy bloków energetycznych elektrowni", Szczyrk, 27-28 październik 2011r.
 28. Brunné W., Trzeszczyński J.: Nadzór diagnostyczny nad stanem technicznym elementów krytycznych części ciśnieniowych bloków energetycznych pracujących w zakresie indywidualnej trwałości. Konferencja "Przedłużanie czasu pracy bloków energetycznych elektrowni", Szczyrk, 27-28 październik 2011r.
 29. Gawron P., Ryguła E.: Przedłużanie czasu pracy bloków energetycznych na tle wybranych problemów eksploatacyjno-remontowych związanych z chemia energetyczną. Konferencja "Przedłużanie czasu pracy bloków energetycznych elektrowni", Szczyrk, 27-28 październik 2011r.
 30. Brunné K.: Ocena przydatności badań ultradźwiękowych wirników turbin 200 MW do przedłużania ich czasu pracy powyżej 300.000 godzin. Konferencja "Przedłużanie czasu pracy bloków energetycznych elektrowni", Szczyrk, 27-28 październik 2011r.
 31. Trzeszczyński J., Murzynowski W.: System zarządzania wiedzą o stanie technicznym urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni. XIII Sympozjum Naukowo-Techniczne "ENERGETYKA-BEŁCHATÓW 2011", Bełchatów, 6-8 wrzesień 2011r.
 32. Trzeszczyński J., Dobosiewicz J.: Przedłużenie eksploatacji bloków 200MW, jako podstawa bezpieczeństwa pracy krajowego systemu energetycznego. Seminarium PSE Operator, Konstancin-Jeziorna, 15 kwiecień 2011r.
 33. Trzeszczyński J., Rajca S.: Przedłużanie czasu eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni. Warsztaty „Utrzymanie ruchu w energetyce”, Katowice, 22 luty 2011r.
 34. Gawron P.: Copper deposits in power pressure equipment – problems in operations and maintenance. VGB PowerTech Conference Chemistry in Power Plants, Brema, Niemcy, 27-28 październik 2010r.
 35. Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E., Klepacki F.: Zasady napraw uszkodzonych walczaków. Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT ‘2010, Szczyrk, 19-22 październik 2010r.
 36. Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E., Klepacki F.: Kryteria oceny stanu pełno kutych wirników WP i SP turbin parowych. II Konferencja Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne, Kraków, 15-17 wrzesień 2010r.
 37. Trzeszczyński J., Rajca S.: Examination and assessment of the thermo-mechanical power equipment expected to work for more than 300.000 hours. HIDA-5 International Conference Defect Assessment, Londyn, Wielka Brytania, 23-25 czerwiec, 2010r.
 38. Trzeszczyński J., Grzesiczek E., Rajca S.: Extending the Operating Period of Long Time Operated Thermo-Mechanical Power Equipment in Polish Power Plants. VGB PowerTech Conference Maintenance in Power Plants 2010, Brema, Niemcy, 24-25 luty 2010r.
 39. Śliwa A., Gawron P.: Korozja towarzysząca przepływowi cieczy - przyczyny i skutki. VII. FORUM DYSKUSYJNE „DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI”, Szczyrk, 28–29 maj 2009r.
 40. Trzeszczyński J., Murzynowski W.: On-line Diagnostics of Steam Pipelines Operated in Creep Conditions. 2nd ECCC Creep Conference, Zurych, Szwajcaria, 21-23 kwiecień 2009r.
 41. Trzeszczyński J.: Remote Diagnostic Systems for Assessment of Thermo-Mechanical Equipment of Power Plants. 2nd ECCC Creep Conference, Zurych, Szwajcaria, 21-23 kwiecień 2009r.
 42. Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E.: Przyczyny termoszkowych uszkodzeń elementów grubościennych urządzeń energetycznych. X Konferencja naukowo-Techniczna, PIRE 2008, Ustroń, 26-28 listopad 2008r.
 43. Dobosiewicz J., Klepacki F.: Risk assessment of prolonged operating time of welds and bends of high temperature steam pipelines. Kotle a Energetická Zarizeni a Kogenerace 2008, Brno, Czechy, 17-19 marzec 2008r.
 44. Dobosiewicz J.: Ocena ryzyka niezawodnej eksploatacji komór przegrzewaczy kotłów parowych. XIV Seminarium Szkoleniowe “Nieniszczące Badania Materiałów”, Zakopane, 4-7 marzec 2008r.
 45. Trzeszczyński J.: Concept and Present State of Implementation of LM System PRO® - the System Supporting Maintenance of Thermo-Mechanical Power Equipment. 3rd ETC Generation & Technology Workshop “Life Time Management of Pressurized Equipment”, Dublin, Irlandia, 30 październik 2007r.
 46. Dobosiewicz J.: Diagnostyka kolan i spoin rurociągów parowych. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, Karkonosze, 23-25 październik 2007r.
 47. Hlebowicz J.: Znaczenie procedur badawczych w procesie prowadzenia badań nieniszczących. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, Karkonosze, 23-25 październik 2007r.
 48. Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E.: Rozkład naprężeń statycznych na krawędziach otworów rur opadowych. I Konferencja Współczesne technologie i urządzenia energetyczne, Kraków, 18-19 październik 2007r.
 49. Klepacki F.: Typical failures of reheater coils. BALTICA VII – International Conference on Life Management and Maintenance for Power Plants, Helsinki, Finlandia, 12-14 czerwiec 2007r.
 50. Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E.: Typicka poskozeni kotlowych bubnu. Kotle a Energetická Zarizeni a Kogenerace 2007, Brno, Czechy, 19-21 marzec 2007r.
 51. Dobosiewicz J.: Ultradźwiękowy pomiar grubości warstwy tlenków na wewnętrznej ściance powierzchni ogrzewalnej kotłów oraz komór i rurociągów parowych. XIII Seminarium Badań Nieniszczących, Zakopane, 13-16 marzec 2007r.
 52. Trzeszczyński J., Dobosiewicz J.: Creep and Creep-Fatigue Failures of the Power Units Elements after Long Time Operation. HIDA-4 - ECCC Creep Conference, Londyn, Wielka Brytania, 12-14 wrzesień 2005r.
 53. Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E.: Diagnostyka wodnych i parowych komór kotłów walczakowych. IX Konferencja Kotłowa 2002 "Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotłów", Szczyrk, 12-15 listopada 2002r.