Badania i oceny stanu technicznego turbin i generatorów, rewitalizacje