Badania i oceny stanu technicznego kotłów parowych:

                                                 

 

Badania i oceny stanu technicznego rurociągów parowych i wodnych:

                                        

 

Badania i oceny stanu technicznego turbin i generatorów, rewitalizacje:

                                                          

 

 

 

Systemy diagnostyczne: