2007

IX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Diagnostyka, jako element systemu utrzymania stanu technicznego urządzeń

Ustroń, Hotel "BELWEDER", 03 - 05.10.2007.

 

Tematyka Sympozjum:

  • systemowe podejście do diagnostyki,
  • organizacja diagnostyki,
  • standardy i metody badań diagnostycznych,
  • dobór metod diagnostycznych,
  • prognozowanie trwałości elementów i urządzeń,
  • warunki osiągania największych korzyści z diagnostyki,
  • innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń,
  • metody i kryteria oceny przydatności elementów urządzeń cieplno — mechanicznych do dalszej eksploatacji.

 

Zapraszamy do lektury relacji z Sympozjum.