2015

 

XVII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka jako źródło wiedzy wspierające zarządzanie majątkiem

Katowice, Hotel Qubus, 08-09.10.2015 r. 

 

Tematyka Sympozjum:

 • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 • Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego wg strategii CBM, RCM, RBM
 • Przedłużanie eksploatacji bloków 200MW i 360MW
 • Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego majątku w grupach energetycznych
 • Wykonywanie diagnostyki w zdalnym trybie
 • Innowacyjne metody badań i oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych
 • Technologie zwiększające trwałość urządzeń

 Zapraszamy do lektury relacji z Konferencji:

 1. Relacja w Energetyce
 2. Relacja w Energetyce cieplnej i zawodowej
 3. Artykuł w Computerworld
 4. Relacja na wortalu Nowa Energia 
 5. Relacja w Wewnętrznym Magazaynie Informacyjnym Pracowników Grupy TAURON Wytwarzanie S.A. - NASZE FORUM