XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

 

Organizacja:

 • Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

Patronat Honorowy:

 • Urząd Dozoru Technicznego

Patronat (w trakcie uzgadniania):

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Partnerzy merytoryczni (w trakcie uzgadniania):

 • Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 • TAURON Wytwarzanie S.A.
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A
 • EDF Polska S.A.
 • ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
 • Centrum Energetyki AGH

Patronat medialny:

 • Cire.pl
 • Energetyka
 • Przegląd Energetyczny
 • Nowa Energia
 • Dozór Techniczny
 • Elektroenergetyka i Przemysł on-line. Inżyniera w praktyce.

Komitet Honorowy (propozycje Organizatora, w trakcie ustalania):

 • Andrzej Ziółkowski Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa, Prezes
 • Tadeusz Donocik Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Prezes
 • Waldemar Szulc Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Dyrektor
 • Jacek Janas TAURON Wytwarzanie S.A., Prezes Zarządu
 • Krzysztof Domagała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Wiceprezes ds. Wytwarzania
 • Adam Galanek ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., Wiceprezes Zarządu
 • Janusz Nowak EDF Polska S.A., Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji
 • Grzegorz Kotte ENEA Wytwarzanie S.A., Wiceprezes ds. Technicznych
 • Wojciech Nowak Centrum Energetyki AGH, Dyrektor
 • Jerzy Trzeszczyński Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o., Prezes Zarządu

  

 

  

Więcej informacji udziela Sekretariat XIX Sympozjum:

Marzena Krzywda
tel. 32 2518 739 wew. 204
tel. kom. 605 181 363
e-mail: m.krzywda@pronovum.pl

Iwona Bąk
tel. 32 2518 739 wew. 315
tel. kom. 605 181 141
e-mail: i.bak@pronovum.pl