Cel

 

Wśród bloków energetycznych opalanych węglem bloki długoeksploatowane stanowią zdecydowaną większość. Te z nich, które zostały odpowiednio zmodernizowane w zakresie spełnienia wymagań prawnych oraz przedłużenia trwałości będą eksploatowane do ok. 2035 roku. Dla takiego rozwiązania nie ma racjonalnej alternatywy. Bloki te, zwłaszcza 200 MW i 360 MW, będą potrzebne w KSE nie tylko w celu zapewnienia odpowiedniego wolumenu mocy, ale przede wszystkim jako elastyczne jednostki zapewniające stabilność systemu elektroenergetycznego. Stan techniczny i dyspozycyjność okażą się najważniejszymi kryteriami oceny ich przydatności do dalszej eksploatacji.

Pro Novum we współpracy z wszystkimi grupami energetycznymi od wielu lat przygotowuje się do jak najlepszego zrealizowania tego zadania. Opracowaliśmy wytyczne przedłużania eksploatacji elementów krytycznych urządzeń cieplno-mechanicznych w perspektywie 350 000 godzin pracy, zaimplementowaliśmy je w systemach informatycznych nadzorujących stan techniczny w trybie on-line, stworzyliśmy systemy integrujące informacje o historii i warunkach eksploatacji oraz dyspozycyjności. To stworzyło warunki do uzyskiwania wiedzy dającej możliwość nie tylko prognozowania trwałości, ale także predykcji uszkodzeń. Opracowaliśmy podstawy Diagnostyki 4.0 dla Elektrowni 4.0.

Mamy nadzieję, że tegoroczne Sympozjum stworzy warunki do wymiany poglądów i doświadczeń oraz będzie ważnym elementem dyskusji wokół strategii dla polskiej energetyki, w tym zwłaszcza dla dalszej eksploatacji bloków 200 MW i 360 MW.

 

 

Więcej informacji udziela Sekretariat XIX Sympozjum:

Marzena Krzywda
tel. 32 2518 739 wew. 204
tel. kom. 605 181 363
e-mail: m.krzywda@pronovum.pl

Iwona Bąk
tel. 32 2518 739 wew. 315
tel. kom. 605 181 141
e-mail: i.bak@pronovum.pl