Organizacja:

 

Patronat Honorowy:

 

Patronat:

       

 

 

Partnerzy merytoryczni: Centrum Energetyki   

    

Partnerzy merytoryczni (w trakcie uzgadniania):

 • TAURON Wytwarzanie S.A.
 • EDF Polska S.A.


Komitet Honorowy (propozycje Organizatora, w trakcie ustalania):

 • Andrzej Ziółkowski, Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa, Prezes
 • Tadeusz Donocik, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Prezes
 • Waldemar Szulc, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Dyrektor
 • Sławomir Krystek, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Dyrektor Generalny
 • Jacek Janas, TAURON Wytwarzanie S.A., Prezes Zarządu
 • Krzysztof Domagała, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Wiceprezes ds. Wytwarzania
 • Adam Galanek, ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., Wiceprezes Zarządu
 • Janusz Nowak, EDF Polska S.A., Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji
 • Grzegorz Kotte, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Wiceprezes ds. Technicznych
 • Wojciech Nowak, Centrum Energetyki AGH, Dyrektor
 • Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o., Prezes Zarządu

  

 

  

Więcej informacji udziela Sekretariat XIX Sympozjum:

Marzena Krzywda
tel. 32 2518 739 wew. 204
tel. kom. 605 181 363
e-mail: m.krzywda@pronovum.pl

Iwona Bąk
tel. 32 2518 739 wew. 315
tel. kom. 605 181 141
e-mail: i.bak@pronovum.pl