XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

 

 

 

Więcej informacji udziela Sekretariat XVIII Sympozjum:
Marzena Krzywda
tel. 32 2518 739 wew. 204
tel. kom. 605 181 363
e-mail: m.krzywda@pronovum.pl