Zapraszamy na stronę www.sympozjum.pronovum.pl, która jest dedykowana obecnie organizowanemu I/XXIII Sympozjum oraz wszystkim dotychczasowym spotkaniom.