Zawiera następujące artykuły:

  • Łukasz Górny (EIB S.A.) - Przedłużanie eksploatacji i elastyczna praca urządzeń elektrowni w kontekście ciągłości ochrony ubezpieczeniowej
  • Rafał Szyja - Ocena degradacji własności materiałów rurociągów pracujących w warunkach pełzania na podstawie badań nieniszczących, niszczących oraz obliczeń
  • Marcin Kijowski - Modernizacja zamocowań bloków 500 MW w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
  • Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca - Diagnostyka turbin ciepłowniczych wspierająca przedłużanie ich eksploatacji powyżej 300 000 godzin
  • Zapraszamy do lektury.