Zdalna

diagnostyka

Zobacz więcej

Obliczenia numeryczne (MES)

elementów krytycznych

Zobacz więcej

Diagnostyka

podstawowa

Zobacz więcej

Badania 

materiałowe

Zobacz więcej

Nowoczesne laboratorium badań i pomiarów diagnostycznych

Jesteśmy firmą, która na podstawie badań wykonuje oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych i petrochemicznych. Wiedzę o stanie technicznym urządzeń wykorzystujemy do prognozowania ich trwałości (żywotności), optymalizowania warunków eksploatacji i strategii remontowych oraz przeprowadzania ich modernizacji w celu przedłużania czasu eksploatacji i zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Dysponujemy kadrą specjalistów o wysokich kompetencjach w zakresie badań i oceny urządzeń energetycznych oraz ich remontów. Wdrożyliśmy systemy zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001).

Czytaj więcej

Publikacje

W artykułach autorstwa naszych specjalistów prezentujemy najważniejsze dokonania techniczne Pro Novum, staramy się promować innowacyjne rozwiązania i koncepcje techniczne. Co pewien czas polemizujemy z poglądami technicznymi, których nie podzielamy.

Zobacz więcej