Najważniejsze dokonania firmy prezentowane są na łamach czasopism branżowych oraz podczas wystąpień na konferencjach m.in. organizowanych przez Pro Novum, a także konferencjach zagranicznych.
W artykułach autorstwa naszych specjalistów prezentujemy najważniejsze dokonania techniczne Pro Novum, staramy się promować innowacyjne rozwiązania i koncepcje techniczne. Co pewien czas polemizujemy z poglądami technicznymi, których nie podzielamy.

Jeżeli jesteś zaintereowany/a otrzymaniem publikacji w formacie .pdf prosimy o kontakt na adres mailowy archiwum@pronovum.pl. W treści maila prosimy o podanie tytułów interesujących Państwa publikacji.