Więcej informacji o Sympozjach znajduje się na dedykowanej stronie www.sympozjum.pronovum.pl