Jesteśmy firmą, która na podstawie badań wykonuje oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych i petrochemicznych. Wiedzę o stanie technicznym urządzeń wykorzystujemy do prognozowania ich trwałości (żywotności), optymalizowania warunków eksploatacji i strategii remontowych oraz przeprowadzania ich modernizacji w celu przedłużania czasu eksploatacji i zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Dysponujemy kadrą specjalistów o wysokich kompetencjach w zakresie badań i oceny urządzeń energetycznych oraz ich remontów. Wdrożyliśmy systemy zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001) i uzyskaliśmy odpowiednie certyfikaty TÜV Rheinland.  Nasze Laboratorium Badań Materiałowych posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego. Wszyscy specjaliści wykonujący badania diagnostyczne posiadają uprawnienia EN ISO 9712.

Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę do wszystkich rodzajów badań i pomiarów diagnostycznych. Pracę zespołu ekspertów wspomagają sieciowe systemy informatyczne oraz najwyższej klasy programy inżynierskie m.in. do obliczeń konstrukcji metodą elementów skończonych (MES).  Wykonujemy badania urządzeń energetycznych, oceniamy ich aktualny stan i prognozujemy ich żywotność. Opracowujemy technologie napraw i regeneracji. Wiedzę z badań diagnostycznych wykorzystujemy, jako źródło zaawansowanych technicznie aplikacji, przede wszystkim dla wydłużania czasu pracy urządzeń i redukcji nakładów na ich utrzymanie. Wprowadzając nowe metody badań oraz coraz doskonalsze procedury oceny stanu technicznego rozpoczęliśmy wdrażanie komputerowych systemów diagnostycznych oraz serwisów diagnostycznych realizowanych w sposób zdalny. Kontynuujemy prace nad  platformą LM System PRO®+ zawierającą pakiet oprogramowania wspomagającego zarządzanie utrzymaniem majątku produkcyjnego elektrowni oraz nad jego wyspecjalizowanymi wersjami będącymi odpowiedzią na doraźne potrzeby naszych Klientów.