Ewa Trzeszczyńska została zaproszona do uczestnictwa w pracach Rady Naukowej czasopisma Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich "Energetyka" i będzie odpowiedzialna za wsparcie działań Redakcji w zakresie:

strategii wizerunkowej czasopisma,
kontaktów zagranicznych Redkacji,
współpracy z organizacjami gospodarczymi.