Pro Novum sp. z o.o. zostało laureatem „Firma Dobrze Widziana”.

Uroczysty finał XIII edycji konkursu odbył się 29 listopada br. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Certyfikat w imieniu Pro Novum odebrała Pani Dyrektor Ewa Trzeszczyńska z rąk Pana Dyrektora Marcina Budnioka w dniu 20 grudnia 2022 r. podczas Spotkania Świątecznego Pro Novum sp. z o.o.

 

Celem konkursu jest promowanie firm członkowskich Business Centre Club, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a laureaci konkursu „Firma Dobrze Widziana”, którzy w kolejnych latach kontynuują działania oparte na zasadach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, mogą ubiegać się o tytuł w następnych edycjach konkursu.

 

Więcej informacji o programie na stronie www.bcc.org.pl/firma-dobrze-widziana