II/XXIV Sympozjum DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH odbędzie się w dniach 6-7 października 2022 r. w formie stacjonarnej. Więcej informacji na stronie www.sympozjum.pronovum.pl