11 marca 2024 roku w Hotelu ARCHE w Warszawie odbyła się Finałowa Gala 22. Edycji Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma.

Podczas uroczystości zostały wręczone certyfikaty solidności przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski, a wielokrotni uczestnicy Programu uhonorowani zostali specjalnymi wyróżnieniami.
Pro Novum sp. z o.o. jako 10-krotny Laureat programu otrzymało Certyfikat i Statuetkę Perły Solidności.
Jest to specjalne wyróżnienie dla najbardziej godnych zaufania polskich przedsiębiorstw, potwierdzające spełnianie wymogów kwalifikacyjnych Programu w zakresie terminowego, rzetelnego i uczciwego wywiązywania się z zobowiązań wobec Urzędów, Klientów, Kontrahentów i Pracowników nieprzerwanie, przez 10 lat.