Podczas Gali 21 Edycji Konkursu "Solidna Firma", która odbyła się 24 marca 2023 r. w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie wręczone zostały również statuetki Piramidy Solidności.

To honorowe wyróżnienie Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma otrzymał Prezes Jerzy Trzeszczyński.

Nagroda jest wyróżnieniem specjalnym członków Kapituły i Laureatów Programu Solidna Firma o charakterze personalnym, dedykowanym osobowościom za wybitne osiągnięcia na polu gospodarki, kultury i nauki. Wśród osób nagrodzonych statuetką w latach minionych są między innymi: Barbara Wachowicz, Krzysztof Gosztyła, Katarzyna Pakosińska, prof. Henryk Skarżyński, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy.

Od 2018 roku przyznawana również firmom, które mogą poszczycić się długoletnim funkcjonowaniem na rynku oraz wyrażanym przez konsumentów zaufaniem do marki, najwyższą jakością oferowanych produktów i usług oraz społecznym zaangażowanie na rzecz wszystkich interesariuszy.