11 marca br. Prezes Zarządu Pan Jerzy Trzeszczyński został powołany na eksperta d/s bezpieczeństwa energetycznego i transformacji energetycznej w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w świetle konsekwencji gospodarczych spowodowanych inwazją militarną Rosji na Ukrainę.

 

Powołanie nastąpiło na prośbę Pana Eugeniusza Budnioka, Kanclerza Loży Katowickiej Business Centre Club, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Więcej na stronie: https://www.bcc.org.pl/nowy-ekspert-bcc-w-katowickiej-wrds/