20 grudnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło ostateczną listę wykonawców zakwalifikowanych do Fazy III Programu Bloki 200+, którego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe.

W Programie startowało 6 wnioskodawców, Fazę II ukończyło 5, a do ostatniej, III Fazy NCBR zakwalifikował 3.

Komisja przyznała Pro Novum najwyższą liczbę punktów. Do prac na bloku rzeczywistym przystępujemy już w styczniu 2020.