Prokurent i Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Finansowych Ewa Trzeszczyńska otrzymała Medal Solidarności Społecznej w dowód uznania za zaangażowanie społeczne, pomoc potrzebującym, propagowanie idei odpowiedzialnego biznesu oraz budowanie solidarności społecznej.

Podczas Gali Świątecznej Loży Katowickiej BCC, która odbyła się 7 grudnia br. Zabrzańskim Gościńcu w Zabrzu w oficjalnej części uroczystości, wręczone zostały Cezary Śląskiego Biznesu, Diamenty do Cezara Śląskiego Biznesu oraz Diamenty Specjalne, a ponadto Śląskie Medale Solidarności Społecznej.