Laboratorium Badań Materiałowych Pro Novum sp. z o.o. pomyślnie przeszło ocenę kompetencji potwierdzając tym samym, że spełnia wymagania Warunków Technicznych Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-LAB wydanie 3/2023. Uznanie UDT dla LBM zostało przedłużone na kolejne dwa lata, tj. do 4.12.2025 r.