W najnowszym 6 numerze Energetyki Cieplnej i Zawodowej opublikowano artykuł pt. „Nadzór diagnostyczny rurociągów parowych w trybie zdalnym w celu optymalizacji zakresów, terminów i kosztów badań” Marcina Kijowskiego, Radosława Stanka i Mateusza Nowaka.

Publikacji artykułu przygotowanego na bazie referatu wygłoszonego podczas II/XXIV Sympozjum towarzyszy relacja z wydarzenia.

 

 

Zapraszamy do lektury.