12 grudnia 2019 r. podczas Spotkania Świąteczno-Noworocznego Śląskiej Loży BCC Prezes Jerzy Trzeszczyński otrzymał Śląski Medal Solidarności Społecznej.
Śląski Medal Solidarności Społecznej jest nagrodą za działalność charytatywną i zaangażowanie społeczne na rzecz potrzebujących.