Pro Novum sp. z o.o. uhonorowane Śląskim Medalem Solidarności Społecznej Przyjaciel Ukrainy.

Podczas Gali Świątecznej Loży Katowickiej BCC, która odbyła się 8 bm. Zabrzańskim Gościńcu w Zabrzu w oficjalnej części uroczystości, wręczone zostały Cezary Śląskiego Biznesu, Diamenty do Cezara Śląskiego Biznesu oraz Diamenty Specjalne, a ponadto firmy i instytucje, których pomoc dla Ukrainy przekroczyła łącznie kwotę sześćdziesięciu milionów złotych zostały uhonorowane Śląskim Medalem Solidarności Społecznej Przyjaciel Ukrainy.