Zakończyło się XXV Sympozjum. W ciągu trzech dni w sumie odbyło się siedem sesji podczas których wygłoszono 20 referatów. W pierwszym dniu Sympozjum odbyła się także Dyskusja „WYKORZYSTANIE BLOKÓW KLASY 200MW PODCZAS TRANSFORMACJI POLSKIEGO SYSTEMU ELEKTROENERETYCZENGO”. Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją zamieszczoną na stronie www.sympozjum.pronovum.pl.

Dziękujemy wszystkim Prelegentom i Uczestnikom XXV Sympozjum za udział i zaangażowanie oraz ożywione dyskusje techniczne podczas sesji i w kuluarach.