• kotłów
  • rurociągów
  • turbozespołów

wykonywane w oparciu o modele CAD stworzone na podstawie dokumentacji i/lub skanów 3D (reversing engineering). Wiedzę zdobytą z przeprowadzonych analiz jw. wykorzystujemy m. in. do:

  • Oceny stanu technicznego
  • Wyjaśniania przyczyn awarii
  • Opracowania wytycznych dot. napraw i modernizacji
  • Optymalizacji konstrukcji
  • Opracowania zaleceń eksploatacyjnych
  • Opracowania dedykowanych metod symulacyjnych np.: Digital Twins

Dysponujemy nowoczesną stacją roboczą dedykowaną do obliczeń numerycznych i modelowania 3D i odpowiednim oprogramowaniem.