•  Badania, doradztwo i nadzór diagnostyczny nad urządzeniami cieplno-mechanicznymi elektrowni
  •  Serwis wibrodiagnostyczny