1. Kompleksowe ekspertyzy poawaryjne dotyczące zagadnień chemicznych, jak i szerszych obejmujących przypadki kotłowe, turbinowe, rurociągowe i inne.
 2. Doradztwo i wsparcie merytoryczne w obszarze chemii energetycznej.
 3. Opracowywanie technologii procesów chemicznego czyszczenia, trawienia, konserwacji i innych okołochemicznych wraz z nadzorem ich realizacji i kontrolą jakości.
 4. Wykonywanie prac rozruchowych oraz pomiarów gwarancyjnych urządzeń technologicznych.
 5. Rozwiązywanie problemów i świadczenie usług z zakresu problematyki wodno-chemicznej:
 • usługi z zakresu technologii uzdatniania wody dla obiegów wodno-parowych, obiegów chłodzących oraz obiegów ciepłowniczych,
 • optymalizacja pracy urządzeń wodno-ściekowych, w tym rozruchy oraz pomiary eksploatacyjne stacji uzdatniania wody,
 • opracowywanie reżimów i sposobów korekcji wody w różnych układach technologicznych.
 1. Problemy korozji i konserwacji urządzeń:
 • oceny stanu technicznego (korozyjnego, erozyjnego),
 • ekspertyzy poawaryjne,
 • diagnostyka materiałowa elementów,
 • badania stopnia zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła,
 • opracowywanie technologii oraz wykonawstwo procesów zabezpieczenia urządzeń przed korozją,
 • dobór korygentów i inhibitorów dla obiegów wodno­parowych, chłodzących i ciepłowniczych.