Wytyczne przedłużenia eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych bloków energetycznych to projekt, który powstał w związku z potrzebą polskiej energetyki przedłużenia czasu eksploatacji ponad 40 bloków klasy 200MW do 2030-2035 roku oraz przystosowania ich do pracy regulacyjnej zwłaszcza jako jednostek podszczytowych i szczytowych. Jednostki te (parametry pary świeżej: 535oC; 13,0 MPa, pary wtórnie przegrzanej 535oC; 2,3 MPa) stanowią znaczącą część (ok. 40% JWCD w KSE) oraz najlepiej nadają się do pracy regulacyjnej. Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji i wysokiej dyspozycyjności przy możliwie niskich nakładach na utrzymanie stanu technicznego stanowią podstawowe wymagania polskiego operatora.

 

Koordynatorem projektu realizowanego przez Pro Novum było Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, a jego uczestnikami przedstawiciele 6 grup energetycznych będących użytkownikami tego typu bloków (TAURON, PGE, ENEA, EdF, GDF/Engie, ENERGA).

 

Projekt został podzielony na 3 etapy:

 1. Opracowanie „Wytycznych przedłużania eksploatacji do 350.000 godzin” (Część I) na podstawie:
  • Diagnostyki wykonywanej podczas planowych postojów,
  • Analizy warunków pracy w trybie on-line,
  • Badań elementów wycofanych z eksploatacji,
  • Analizy awaryjności,
  • Analizy wybranych danych ekonomicznych,
  • Analizy ryzyka w trybie on-line,
  • Softwarowej implementacji systemu diagnostycznego w formie platformy informatycznej LM System PRO+®
 2. Opracowanie „Wytycznych przedłużania eksploatacji...” (Część II) z uwzględnieniem pracy regulacyjnej oraz chemii energetycznej (korekcja parametrów chemicznych czynnika, zabezpieczenia przed korozją postojową)
 3. Opracowanie portalu internetowego integrującego pracę platform informatycznych LM System PRO+® oraz modułów integracyjno-analitycznych (MIA) dla transferu danych na portal (na tych blokach, których nie wyposażono w platformy informatyczne LM System PRO+®. Poniżej schematycznie zaprezentowano system, który udostępnia indywidualne oraz wspólne (dla wszystkich użytkowników portalu – wszystkie grupy energetyczne działające w Polsce) okresowe raporty prezentujące informacje, wiedzę oraz zapewniające wymianę doświadczeń.

 

Projekt zrealizowany przez Pro Novum pozwala na ocenę stanu technicznego jednej klasy urządzeń w skali krajowego systemu elektroenergetycznego, udostępniając w trybie on-line istotne informacje i wiedzę zapewniającą racjonalną redukcję nakładów na ich utrzymanie stanu technicznego przy zapewnieniu bezpieczeństwa oraz wysokiej dyspozycyjności.

 

Technologiczna innowacyjność projektu polega na:

 • Możliwości bezpiecznego przedłużania eksploatacji, ponad czas projektowy, elementów krytycznych urządzeń cieplno-mechanicznych bloków klasy 200MW,
 • Ocenę stanu technicznego urządzeń jw. w zależności od warunków pracy, zwłaszcza eksploatowanych w trybie podszczytowym i szczytowym,
 • Możliwość racjonalnej redukcji nakładów na utrzymanie stanu technicznego dzięki zastosowaniu metodyki RBM,
 • Powiązaniu stanu technicznego, nakładów na maintenance oraz ceny za wytworzona energię. Integrację tych informacji zapewnia zaproponowany przez Pro Novum index of flexible operation określany w trybie on-line.