• Zdalna diagnostyka urządzeń cieplno-mechanicznych
  • Analiza awaryjności i prognozowanie trwałości w trybie on-line
  • Analiza ryzyka on-line
  • Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
  • Analiza pracy regulacyjnej bloków energetycznych